Comanda produselor care sunt în stoc
Pentru a activa serviciul „Comanda”, Utilizatorul trebuie sa seteze detaliile preferate de Comanda (unde sa fie livrată, modalitatea de expediere și modalitatea de plata) în formularul ”Informație Client”, iar aceste setari vor fi retinute și folosite pentru fiecare Comanda. Aceste setări pot fi modificate oricand.
Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează ca toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comanda intarziata, transmisa greșit etc).
mami.md nu poate fi tras la raspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge intarzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.
Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declara de acord ca un reprezentant mami.md sa il contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.
(Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste produse nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail)
Pentru confortul si siguranta Clientului, exista opțiunea ca timp de 30 de minute după plasarea unei Comenzi de a renunța la Comanda. Astfel, dacă Utilizatorul care a plasat o Comanda din greșeală sau a revenit asupra deciziei, Comanda se poate anula in 30 de minute după plasarea ei. În cazul plăților făcute cu cardul, suma de plata finală se va retrage din contul Clientului doar la finalul celor 30 de minute.
mami.md poate refuza o Comanda in urma unei notificari prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru urmatoarele situatii:
esuarea / invalidarea tranzactiei online;
neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Clientului / a tranzactiei;
date incomplete sau incorecte ale Clientului;
activitatea Clientului poate produce daune site-ului mami.md /partenerilor;
livrari consecutiv esuate;
alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garanteaza ca modul de plata este valid și că nu este obținut printr-o metoda frauduloasa sau exista suspiciuni cu privire la modalitatea de plata.
Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta, mami.md nu poate fi raspunzatoare de inexactitati care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.
In anumite situatii si pentru motive justificate, mami.md isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comanda. In aceste situatii mami.md va anunta Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispozitia Vanzatorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitata.
Contractul se considera incheiat intre Client si mami.md in momentul primirii de catre Client de la mami.md, prin intermediul poștei electronice și/sau apel telefonic a notificarii de expediere a Comenzii.
În cazul în care un Bun comandat de către Client nu poate fi livrat de către mami.md, ne obligam sa informam Clientul asupra acestui fapt și să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 14 zile de la data la care mami.md a luat la cunostinta acest fapt.